KAPAMPANGAN BIBLE PDF

Account Options Sign in. Top charts. New releases. Add to wishlist. A complete Kapampangan Bible, Ing Mayap a Balita Biblia that works offline and is light to save on your phone memory storage.

Author:Doutaxe Tezil
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):25 November 2005
Pages:384
PDF File Size:17.44 Mb
ePub File Size:14.41 Mb
ISBN:170-8-66516-315-5
Downloads:57372
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrakazahnKayabe ne ning Dios ing Amanu at nung nanu ya ing Dios makanyan ya naman ing Amanu. Tinubud ne ning Dios ing metung a tau; ing lagyu na Juan. Ikit mi ing kamalan na a mitmung lugud at katutuan, ing kamalan a mangaintulid mung bukud king bugtung nang Anak ning Ibpa. Ngana, Ya ing amanuan ku kanitang sinabi ku kekayu, Datang ya kaybat ku, oneng maygit ya kanaku, uling atyu ne bayu ku pa mibait. Kitnan deng pasibayu, Nung makanyan, ninu ika? Ika i Elias? Pekibat nang Juan, Aliwa aku.

Kitnan da ne naman, Ika ing Propetang panenayan me? Aliwa, nganang mekibat Juan. Sabian mu ban atin keng apakibat karetang mitubud kekami.

Nanu ing asabi mu tungkul king kekang sarili? Mekibat ya i Juan,. Aku ing siwala nitang kukulait king disyerto:. Itulid ye ing dalan a dalanan ning Ginu! Iti ya ing sinabi ning propeta Isaias. Nganang Juan, Oyan ing Kordero ning Dios a milalako king kasalanan ning yatu! Mekibat la, Rabbi ing buri nang sabian niting amanu, Maestro , nu karin ka manuknangan? Tinuki la kang Jesus at ikit de ing tuknangan na; menatili lang kayabe na king aldong ita.

Mag-a-alas kuatro na ning gatpanapun kanita. Inyang ikit ne, sinabi na kang Simon, Atagpuan mi ya ing Mesiya ngana wari, ing Cristo. Linawe neng Jesus at ngana, Ika i Simon a anak nang Juan.

Mayaus kang Cefas. Ngana wari, Pedro. Atagpuan ne karin i Felipe at nganang Jesus, Tuki ka kanaku! Mekibat ya i Felipe, Tara, lawan mu. Keya ala kang akit a pamagkunwari! Nganang mekibat Jesus, Bayu na ka inaus Felipe, ikit da na ka inyang atyu ka lalam ning tanaman a higera. Ika ing Ari ning Israel! Maygit pa kanyan ing akit mu! At tiglung nang Jesus, Ing katutuan sasabian ku kekayu ngan: akit yeng makabuklat ing banua at tipa-manik la ding anghel ning Dios king tulid ning Anak ning Tau.

English US.

HYDROTEC HYDROMAG PDF

Ing Mayap a Balita Biblia

.

BUBBLEDECK SLAB PDF

ISBN 13: 9789712901119

.

AWM 20624 PDF

.

Related Articles