DEMMINK DOOFPOT PDF

Telkens als je denkt dat de Demmink Doofpot nu wel voor altijd afgesloten zal blijven, duikt zomaar ineens de naam Demmink weer op in het nieuws. Dit keer bij de onthulling dat minister Ivo Opstelten van Justitie indertijd zijn invloed heeft gebruikt om Geert Wilders te laten vervolgen voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Toevallig is het allemaal niet. Dat Demmink niet werd vervolgd omdat Opstelten hem de hand boven het hoofd hield. Demmink was immers de 'fixer' van Opstelten.

Author:Yolar Kajigar
Country:Somalia
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):7 March 2013
Pages:410
PDF File Size:3.10 Mb
ePub File Size:6.70 Mb
ISBN:698-1-52860-410-6
Downloads:99820
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DolarTelkens als je denkt dat de Demmink Doofpot nu wel voor altijd afgesloten zal blijven, duikt zomaar ineens de naam Demmink weer op in het nieuws. Dit keer bij de onthulling dat minister Ivo Opstelten van Justitie indertijd zijn invloed heeft gebruikt om Geert Wilders te laten vervolgen voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Toevallig is het allemaal niet. Dat Demmink niet werd vervolgd omdat Opstelten hem de hand boven het hoofd hield.

Demmink was immers de 'fixer' van Opstelten. Ook van diens voorgangers overigens. De inmiddels gepensioneerde Haagse rechter Jan Wolter Wabeke ligt onder vuur vanwege zijn rol in de vermeende misbruikzaak waarin ook oud-topambtenaar van justitie Joris Demmink wordt genoemd.

Hoogleraar Theo de Roos is van mening dat Wabeke zich daarom uit de zaak had moeten terugtrekken. De reportage van AD-redacteur Koen Voskuil , die al eerder ernstige feiten boven water haalde in de Demmink-zaak, geeft eens te meer aan hoe de rechterlijke macht zich in en rond de Demmink-zaak bij herhaling heeft vergaloppeerd.

Want niet Rueb, maar Keuls werd naar aanleiding van het boek belasterd en bedreigd. In sprak Keuls er nog eens over, dit keer bij Omroep Max. Keuls werd bedreigd, de aangiftes tegen Rueb werden geseponeerd. Hij ging na verschijning van Keuls' boek vervroegd, maar eervol met pensioen.

Keuls werd als lasteraar afgeschilderd. Net als Jan Poot vele jaren later, toen hij op basis van concrete signalen van klokkenluiders en zelfs getuigenverklaringen onder ede de doofpotcultuur bij Justitie probeerde te breken. Een bericht hierover in het AD de volgende dag ging vergezeld van een belangwekkend achtergrondartikel over Wabeke: "geroemd raadsheer, maar ook omstreden". Journalist Koen Voskuil, die de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek deed naar en publiceerde over de Demmink-zaak , verwees naar het feit dat de naam van Wabeke ook opdook in het kinderseksdossier, waarin eveneens de naam van Demmink naar voren kwam.

Een stichting met de naam De Roestige Spijker probeerde helderheid in die zaken te krijgen. Het lukte om oud-zedenrechercheurs en -justitiemedewerkers onder ede te laten getuigen. In het diepste geheim werd onderzoek gedaan naar die bewering, maar toch lekte het onderzoek uit waardoor alle betrokkenen op de hoogte waren.

Tot frustratie van het rechercheteam werd het onderzoek stopgezet. Betrokkenheid van Wabeke is daardoor nooit aangetoond. NRC staat zich voor op een ambitieuze journalistieke missie.

Getuigt deze stoere opstelling nu van moedige journalistiek? Of is het laf opportunisme? Er kan nauwelijks bezwaar tegen worden gemaakt dat NRC misbruikers aan de schandpaal nagelt.

Echter, nog maar 6 van de 20 beschuldigden zijn in leven. Het motto 'over de doden niets dan goeds' vindt NRC blijkbaar achterhaald. En memoreert Dohmen dat oud-kardinaal Simonis zich tot collectieve verontwaardiging in een uitzending van Pauw in nog van alle beschuldigingen wilde afmaken met een "Wir haben es nicht gewusst.

Vorig jaar deed de krant in de zaak-Demmink echter precies het tegenovergestelde. Toen was men de Nederlandse regering en de top van Justitie graag ter wille door het deksel op de Demmink-doofpot stevig dicht te duwen.

In een opzienbarende 11 pagina's tellende aanklacht heeft Aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten, paus Franciscus opgeroepen af te treden. Volgens Vigano wist Franciscus al toen deze zelf nog kardinaal was, dat zijn goede vriend kardinaal Theodore McCarrick zich schuldig maakte aan seksueel misbruik.

McCarrick zou volgens Vigano een grote rol hebben gespeeld bij de verkiezing van Franciscus tot paus, en in ruil daarvoor gepromoveerd te zijn tot diens persoonlijk adviseur. Een artikel op xandernieuws. Seksueel misbruik blijkt uitstekend te floreren in de top van machtsorganisaties. Het einde van het schandaal rond de Rooms-Katholieke kerk lijkt nog niet in zicht, maar denk ook aan de top van Justitie in Nederland.

Ook daar zijn mensen hoge functies toegeschoven, ook daar strekken de verdenkingen van pedofilie en misbruik zich uit over de brede organisatietop. Naar analogie van de aanklacht van Vigano zou het de oud-ministers Donner, Hirsch Ballin, Opstelten en Van der Steur allen ook gepast hebben af te treden, omdat ze op de hoogte waren maar Demmink c.

De opmerkelijke parallellen tussen de kerk en Justitie lijken misschien toevallig, maar zelfs dat is schone schijn. Waarom zitten ze niet in de cel? Dat kopt De Telegraaf van donderdag 16 augustus met een groot vraagteken bij het artikel 'Duivelse doofpot', over een jarenlang stelselmatig verzwegen misbruikschandaal in de rooms-katholieke kerk in Pennsylvania, Verenigde Staten.

Meer dan priesters misbruikten daar in de loop van 70 jaar meer dan duizend kinderen. Een twee jaar durend onderzoek doet vermoeden dat er zelfs nog veel meer slachtoffers zijn, maar dat velen van hen niet durfden te getuigen. Waarom zitten misbruikers niet in de cel?

Het is iets waar we ons in Nederland niet meer over zouden moeten verbazen. Hier is immers de hoogste topambtenaar van Justitie hoofdverdachte in de vergelijkbare en net zo lekker allitererende doofpot.

Niet de Duivelse, maar de Demmink Doofpot. En met de top van Justitie zelf in het beklaagdenbankje, is er uiteraard bar weinig animo voor vervolging. In NRC schrijft columnist Frits Abrahams: "Demmink is uiterlijk bewonderenswaardig rustig gebleven onder alle loze beschuldigingen. Integendeel: zelfs toen oud-politiemensen onder ede verklaarden dat Demmink verdachte was in de beruchte Rolodex-affaire, stelden de media zich uiterst terughoudend op.

De advocate van de twee Turkse jongens die beweren door Demmink te zijn verkracht in —toen deze 'onmogelijk in Turkije kon zijn geweest, maar daar volgens documenten van de volgens het OM ineens niet bestaande hoofdofficier van Justitie in Istanboel wel degelijk op 20 juli is ingereisd —, heeft zich altijd zeer correct in de media gepresenteerd maar kreeg nauwelijks een platform. De bewondering van NRC-columnist Abrahams voor hoe Demmink zijn rust heeft bewaard is zelfs ronduit bizar en aandoenlijk.

De rechtszaak die Demmink aanspande tegen het AD, dat op grond van grondig en zorgvuldig journalistiek onderzoek publiceerde over de contacten die hij in de jaren 80 onderhield met een jongenspooier, eindigde in een beschamende nederlaag voor de oud-Justitietopman.

Journalist Koen Voskuil gaf toen al aan dat de media Demmink niet durfden aan te pakken , terwijl alleen de journalistiek de zaak volgens hem kon oplossen. Het OM heeft Demmink witgewassen door met veel abracadabra een nep-onderzoek te doen waarvan de conclusie tevoren als vaststond: Demmink mocht onder geen beding schuldig worden bevonden.

Joris Demmink werd op 1 november benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Justitie nu "Veiligheid en Justitie" , terwijl er al een compleet dossier over hem bestond vol verdenkingen van strafbare feiten. Toenmalig minister Donner liet dat dossier links liggen en drukte de benoeming van Demmink op deze machtige positie onverstoorbaar door.

In de loop der jaren heeft hij alle rook, stank en andere rottigheid die opsteeg uit de 'Demmink Doofpot' genegeerd en Demmink steeds opnieuw de hand boven het hoofd gehouden.

Donner zelf heeft daar wellicht aan te danken dat hij in promotie maakte tot vice-president van de Raad van State, een functie die ook wel wordt aangeduid als 'onderkoning van Nederland'.

Niets is minder waar, zo bewijst deze foto opgedoken dankzij het Free-Baybasin Twitter-account Truth Hits Everybody , gemaakt op 13 april , op weer eens zo'n old boys' afscheidsreceptie. Wie verwacht dat deze gezellig borrelende Corinne Dettmeijer ooit nog iets zal 'rapporteren' over de geamuseerde Demmink en grappende Donner gelooft waarschijnlijk ook nog steeds in Sinterklaas.

De Britse oud-premier Sir Edward Heath is, twaalf jaar na zijn dood, ontmaskerd als pedofiel. Meer dan 30 mensen claimen het slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik door de conservatieve politicus. De leider van het politieonderzoek heeft verklaard ervan overtuigd te zijn dat de aantijgingen voor " procent" kloppen.

De verklaringen die de politie in het Britse graafschap Wiltshire heeft opgetekend vertonen treffende overeenkomsten, terwijl de slachtoffers elkaar niet kennen. Het onderzoek naar Heath is in gang gezet in de nasleep van het Jimmy Savile-schandaal. Naar nu blijkt zijn al jaren geleden aangiften van misbruik tegen Heath gedaan bij de politie, maar deze zijn door het establishment telkenmale onder het tapijt geveegd.

Beschuldigingen aan het adres van Heath werden onder meer afgedaan met de redenering dat hij de misdrijven nooit gepleegd kon hebben "omdat hij geen auto reed en altijd een politiechauffeur bij zich had". Er is nu bewijs gevonden dat Heath wel degelijk een rijbewijs had en ook een auto bezat.

Er zijn zelfs foto's gevonden waarop hij achter het stuur zit. De slappe smoezen doen sterk denken aan het verweer dat in Nederland tot op de dag van vandaag, tegen beter weten in, overeind wordt gehouden om oud SG van Justitie Demmink te dekken. Die kon de verkrachtingen in Turkije waarvan hij is beschuldigd immers ook niet gepleegd hebben omdat hij na nooit meer in dat land geweest zou zijn. Een auto met chauffeur was overigens voor Demmink ook geen reden om zich in te houden.

Geen bewijs voor verkrachting, zoals justitie stelt? Van der Plas stelt in een brief aan het gerechtshof in Arnhem dat het Openbaar Ministerie voormalig topambtenaar van het ministerie van Justitie Joris Demmink alsnog moeten dagvaarden voor een openbare terechtzitting om de beschuldigingen van verkrachting van twee minderjarige Turkse jongens te behandelen.

Veelal te laat. Sowieso voor de slachtoffers. Maar vaak ook te laat om de daders ter verantwoording te roepen. Schandalen die, vaak na vele jaren, aan het licht komen bieden inzicht in de doodzieke dubbele agenda's, de misselijkmakende motieven, de machtswellust en de wellust van de macht die van alle tijden zijn, zo lijkt het. Op een dag komt de waarheid naar buiten, gevolgd door een golf —een tsunami— van verontwaardiging.

En na enige tijd keert de rust terug en wordt alles weer zoals het was. Het misbruik in de katholieke kerk? Er is onderzoek geweest, boete gedaan, amen. Prins Bernhard? Niet de werkelijkheid is veranderd, alleen zijn nagedachtenis. En in Engeland is Sir Jimmy Savile postuum het symbool geworden van misbruik, dat in dat land een schaalgrootte kende dat het ego van Savile talloze malen te boven ging. En waarvan niemand weet of het nu echt verleden tijd is. Het is aan het begin van een nieuw jaar zou iedereen moeten wensen dat de tijd van openheid is aangebroken.

Het establishment legt het links en rechts af tegen nieuw geluid, zonder dat het erop lijkt dat daarmee de schandalen tot het verleden behoren. Of denkt u dat Donald Trump, Geert Wilders en hun equivalenten de beerputten zullen openen? Voor zover ze dat doen, zal het niet verder gaan dan hun eigen belang.

Iedere Nederlandse politicus die in het verleden vastberaden was om de Demmink Doofpot open te trekken heeft zich allang het zwijgen laten opleggen. Pas als het veel te laat is, wil er nog wel eens een schandaaltje ontsnappen: maar dan moeten de hoofdrolspelers in het schandaal wel dood of anderszins 'gevallen' zijn. En niemand wil het risico lopen te worden meegetrokken in het schandaal van een ander. Er blijken maar weinig mensen in invloedrijke kringen te verkeren met een heel schoon geweten.

In bracht een Australische documentaire in de reeks '60 Minutes' het grootste politieke schandaal in de Britse geschiedenis aan het licht. Onaantastbare leiders die zich vergrepen aan kinderen van acht of negen jaar. Kinderen die via kindertehuizen en andere staatsinstellingen ter beschikking waren van parlementsleden, adellijke heren en spionnen.

LUCENT DEFINITY PDF

De Demmink Doofpot

Voormalig secretaris-generaal Demmink van Justitie wordt al jaren beschuldigd van pedopraktijken. Steeds verdwijnt alles in De Demmink Doofpot. PeerReach knows the topics you are most influential and authoritative in and ranks you within these topics. We call these rankings PeerGroups. Of course you can still have influence in topics outside your PeerGroups. Here we show some of these topics and influential followers within.

FLORILEGIUM MUSICUM PDF

Joris Demmink

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover.

LM4250 DATASHEET PDF

.

ERICSSON DIALOG 4106 PDF

.

Related Articles