PROTOKOL SIONSKIH MUDRACA PDF

Protokol broj 1. Pravo je sila. Sloboda je ideja. Despotizam kapitala.

Author:Tekazahn Megrel
Country:Cuba
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):6 November 2016
Pages:476
PDF File Size:10.98 Mb
ePub File Size:8.97 Mb
ISBN:508-8-81515-170-7
Downloads:27745
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BajinnProtokol broj 1. Pravo je sila. Sloboda je ideja. Despotizam kapitala. Politika i moral. Neoborivost masonsko - jevrejske vlasti. Cilj opravdava sredstva. Gomila je slijepac. Partijski razdori. Princip i pravila masonsko - jevrejske vlade. Sloboda, jednakost, bratstvo. Nova aristrokratija. Apstrakcija slobode. Smjenjivanje narodnih predstavnika. Ovu ideju treba umjeti primjenjivati, kad je to potrebno, da se idejnim mamcem privuku narodne snage u svoju partiju, ako je ona namislila da slomije drugu partiju koja se nalazi na vlasti.

Bilo je vrijeme kad je upravljala vjera. Ideja slobode je neostvarljiva, jer niko ne umije da se koristi njome umjereno. Treba samo za izvjesno vrijeme prepustiti narodu samoupravu i ona se ubrzo pretvara u razuzdanost. Rezultat opravdava sredstva. To se ne da zamisliti, jer plan razdrobljen na toliko dijelova koliko je glava u gomili gubi svoju cijelinu, pa prema tome postaje nepojmljiv i neizvodljiv.

Gomila je barbarin koji ispoljava svoje barbarstvo u svakoj prilici. Sve su to Goji izgubili iz vida. Ekonomski ratovi su osnov jevrejske prevlasti. Pokazna previdna administracija i "tajni sastanci". Uspjesi razornih doktrina. Protokol broj 3. Nepostojanost ustavnih terazija. Teror u dvorovima. Parlamentske govornice, pamfleti. Zloupotrebe vlasti. Ekonomsko ropstvo. Armija masono - jevrejstva. Degenerisanje Goja. Glad i pravo kapitala. Gomila i krunisanje "gospodara cijelog svijeta".

Despotizam masonstva je carstvo razuma. Masonstvo i velika francuska revolucija. Car - despot Sionske krvi. Uloga tajnih masonskih agenata. Za tu vlast oni su obavezni teroru koji je navejan - donesen u dvorove. Neiscrpni brbljivci pretvorili su sjednice parlamenata i administrativnih skupova u oratorske utakmice Smjeli novinari, bezobzirni pamfletisti, svakodnevno napadaju administrativni personal. Mi smo unijeli u ustave takva prava koja su za mase fiktivna a ne stvarna.

Sva ova takozvana prava naroda mogu postojati samo u ideji koja se na praksi nikad ne ostvaruje. Mi smo pak zaintersovani u obrnuto; u degeneraciju Goja.

Od savremenih premijera - diktatora oni trpe i podnose takve zloupotrebe, od kojih bi za najmanju oni odrubili glave dvadesetorici kraljeva. Istina te zvijeri zaspu svaki put kad se napiju krvi, i za to vrijeme lako ih je okovati u lance, ali ako im se na da krvi, one ne spavaju i bore se. Protokol broj 4. Stadiumi republike. Sloboda i vjera. Kult zlata. Svaka republika prolazi kroz nekoliko stadijuma.

Protokol broj 5. Putevi masonstva ka dohvatanju vlasti. Monopoli u trgovini i industriji. Za nas pak, izabrani narod, to ni izdaleka nije svejedno. Pa i zakasnio bi njihov genije. To je prva tajna. Protokol broj 6.

Monopoli; zavisnost od njih " gojskih imanja ". Aristrokracija bez zemlje. Anarhizam i pijanstvo. Tajni smisao propagande ekonomskih teorija. Decembra Protokol broj 7. Vrenja, razdori i neprijateljstva u u cijelom svijetu. Tajna je uspjeh politike.

Amerikanski, kineski i japanski topovi. Protokol broj 8. Saradnici masonske uprave. Ekonomisti i milionari. Kome da se povjeravaju dgovorna mjesta u vladi? Protokol broj 9 Primjena masonskih principa u prevaspitavanju naroda. Masonska parola. Diktatura masonstva. Liberalna samovolja. Dohvatanje obrazovanja i vaspitanja. Metropolitenovi hodnici. Ustvari pak za nas nema prepona. Od nas dolazi teror koji je sve zahvato.

Mi smo sve uprezali u posao: svaki od njih sa svoje strane podgriza posljednje ostatke vlasti, stara se da obori sav ustanovljeni red. Pokazno u politici. Lideri masonstva. Ustanove i njihove funkcije. Otrov liberalizma. Republikanska era. Predsjednici su kreature masonstva.

Odgovornost predsjednika " Panama ". Masonstvo je zakonodavna sila. Novi republikanski ustav. Prelaz k masonskoj " autokratiji ". Kalemljenje bolesti i ostale intrige masonstva.

Sva su ta pitanja takva da ih direktno i otvoreno pred narodom ne treba nikad dodirivati. Protokol broj Program novog ustava. Neki detalji pretpostavljenog prevrata. Goji su ovnovi. Dakle, evo programa novog ustava koji se priprema. Goji su ovnujsko stado, a mi smo za njih vuci. Povod za zabranu izdanja - zabranjeni organ obespokojava umove bez ikakva povoda i osnova.

ERGASTIC CELL CONTENTS PDF

Category:Protocols of the Elders of Zion

From Wikimedia Commons, the free media repository. English: The Protocols of the Elders of Zion. Bosanski: Protokoli sionskih mudraca. Dansk: Zions Vises Protokoller. Deutsch: Protokolle der Weisen von Zion.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE BUCCO-DENTAIRE PDF

ISBN 13: 9788607018956

.

GENETIKA D.PETER SNUSTAD MICHAEL J.SIMMONS PDF

.

Related Articles